Vores profil

Referencer

Kontakt os

Ventilation giver godt indeklima

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding sparer varme og energi og giver et godt indeklima, med tilpas ren luft.

Teknikken bag ventilationsanlæg
Med et mekanisk ventilationssystem blæses den friske luft ind i husets rum via kanaler og indblæsningsåbninger, mens rumluften

suges ud gennem andre udsugningsåbninger.
Besparelse på varmeregningen
Et mekanisk system med varmegenvinding giver en besparelse på varmeregningen. Varmen fra huset forsvinder nemlig kun i begrænset omfang ud af huset til forskel fra f.eks. udluftning og udsugning. Det medfører dog et større elforbrug til ventilation.

Men samlet set giver det ofte en besparelse pga. det lave varmeforbrug.

3 gode råd, når du anskaffer et ventilationsanlæg

  • Sørg for, at bygningen er så tæt og velisoleret som muligt, så al luftskifte sker gennem ventilationsanlægget.
  • Anskaf det ventilationssystem, der genvinder mest muligt varme og bruger mindst muligt el.
  • Følg brugervejledningen. Vær f.eks. opmærksom på, at filtrene i anlægget typisk skal skiftes 1 gang om året.

Læs også denne PDF fra Elsparefonden